Very loud art direction & graphic design
thumb_logout_square.png

Log Out

Lettering e ilustración personal para comunicar ese deseo de desconectar la sesión durante al menos, unos segundos.

logout_behance_00.jpg
logout_behance_01.jpg
logout_mockup_square.jpg